درباره ما

توسعه اینترنت روش‌های خرید ما را به کلی دگرگون کرده است. منافع موجود در خرید اینترنتی هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول خرید ترغیب می‏‌کند. امروز دیگر افراد این روش خرید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگی مدرن می‏‏‏‌بینند. ویژگی‏‏‏‌ها و طبیعت خرید اینترنتی با روحیات و نیازهای رو به رشد ما هماهنگ‏‏‌تر شده است. . زندگی امروزی بی‏‌گمان خرید به رو‏‌ش‌های نو‏تر، هوشمندانه‏‌تر و البته لذت‏‏ بخش‏‌تری را می‏‌طلبد. از همین روست که هر روز به تعداد استفاده‏ کنندگان سرویس‌های اینترنتی و مشتریان فروشگاه‏‏‌‏های اینترنتی افزوده می‌‏‏شود.

برآن شدیم تا سوغات و صنایع دستی را که ارمغانی نمادین از مکانهای مختلف است و حاصل تلفیق تنوع شگفت انگیز فرهنگ بومی با هنر و خلاقیت این مرز بوم است و به عنوان یک فرهنگ رایج همیشه ره آورد هر سفری می شودرا در سایتی تحت عنوان خریدگاه هم به مردم عزیزمان بشناسانیم وهم محدودیت مکانی وزمانی برای خرید سوغاتیهای کشورمان رابرای همه هموطنان عزیزازبین ببریم.دراین رهگذراز همه هموطنان عزیزمان خواهشمندیم ضمن بازدیدازمحصولاتمان در ارائه بانک اطلاعات کامل از سوغات و صنایع دستی کل کشوروشهرخودجهت دسترسی بهتر همگان مارایاری نمایند
هدف ما ارائه صنایع دستی وسوغاتیهای کشورمان بابهترین کیفیت وتنوع محصول درکمترین زمان ممکن همچنین تبلیغ صنایع دستی کشورمان در سرتاسردنیا….

صاحب امتیاز : آقای محمد نقی دیده بان